JAVNI POZIV za subvencionirano korištenje poslovnog prostora 19.07.2018.

Najam subvencioniranog poslovnog prostora u Tehnološkom parku Bjelovar

JAVNI POZIV za subvencionirano korištenje poslovnog prostora 22.05.2018.

Najam subvencioniranog poslovnog prostora u Tehnološkom parku Bjelovar

JAVNI POZIV za subvencionirano korištenje poslovnog prostora 21.03.2018.

Najam subvencioniranog poslovnog prostora u Tehnološkom parku Bjelovar

JAVNI POZIV za subvencionirano korištenje poslovnog prostora 13.03.2018.

Najam subvencioniranog poslovnog prostora u Tehnološkom parku Bjelovar

Bjelovar Startup od 01.03 do 01.04. 2018.

Grad Bjelovar organizira natječaj za najbolju projektnu ideju, "Bjelovar Startup 2018".

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za člana uprave - direktora društva Tehnološki park Bjelovar d.o.o. (m/ž)

Javni poziv 20.07.2017.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za najam subvencioniranog prostora