4. Salon Inovacija

4. salon inovacija u Bjelovaru 2016.