Predavanje

Predavanje u Bjelovaru o vodoopskrbi i automatizaciji