Objavljeno: 06. 12. 2018 - 11:54
hub.in Bjelovar

hub.in Bjelovar će kroz suradnju sa obrazovnim institucijama potaknuti interes djece i mladih za digitalne tehnologije, te osigurati dostatnu edukativnu i infrastrukturnu potporu za daljnji razvoj vještina i znanja. Ujedno, edukacije i mentorstvo start-up i scale-up poduzećima omogućit će stjecanje potrebnih znanja i vještina za učinkovitu primjenu novih tehnologija. Infrastrukturna i tehnološka podrška, uz nezaobilazne komunikacijske tehnologije, osigurat će razvoj i/ili unaprjeđenje procesa i/ili proizvoda. Interes potencijalnih korisnika će se ojačati kroz razvoj dodatnih usluga (npr. ePoslovanje), pakete beneficija (potpora umrežavanju, virtualni sajmovi), radionice, hackatone te promotivne kampanje.

hub.in Bjelovar postat će predvodnik razvoja na području Kontinentalne Hrvatske u osiguranju

  • znanja i vještina kroz obrazovne procese 
  • poslovne i tehnološke podrške start-up i scale-up tvrtkama u područjima obnovljivih izvora energije, poljoprivrede i proizvodno-prerađivačkoj djelatnosti i
  • edukacijske i  tehnološke podrške za unaprjeđenje IT i poduzetničkih vještina kod djece i mladih.

Kako bi uspješno odgovorili na zahtjeve i potrebe tržišta za učinkovitu primjenu digitalizacije i novih tehnologija, prilikom osmišljavanja potencijalnih usluga i aktivnosti, obavljeni su razgovori sa dionicima u gospodarstvu. Uspostavom javno-privatno-civilnog partnerstva, osigurava se dostatan uvid u potencijalne prilike i potrebe gospodarstva.  hub.in Bjelovar omogućit će okvir za uspješnu suradnju, mentorstvo i prijenos informacija i znanja između obrazovno-istraživačkih centara, poduzetnika koji već primjenjuju, lokalne uprave i nevladinog sektora, s jedne strane te potencijalnih i postojećih poduzetnika, djece i mladih, s druge strane.

Osnovne usluge dostupne u DIH mogu se svrstati u četiri skupine:

  • Inovativne aktivnosti usmjerene na identificiranje mogućnosti digitalizacije, razvijanja i validiranja inovativnih rješenja temeljenih na najsuvremenijoj tehnologiji;
  • Razvoj poslovanja s ciljem pomaganja tvrtkama da primijene svoje rješenje, procjenu poslovnog potencijala digitalizacije i upravljaju rezultatima promjena;
  • Razvoj vještina, s ciljem izgradnje inovacijskih kapaciteta i obogaćivanja ljudskog kapitala;
  • Obrazovanje za postizanje konkurentnosti na tržištu rada.

Aktivnosti će biti ujedinjene i usmjerene na postizanje održivog razvoja i rasta. Jedna od definiranih potreba za održivim rastom je konstantan razvoj ljudskih resursa. Da bi se nadopunio, inovacija i digitalizacija promicat će se djeci iz najranije dobi, a kroz kontinuirano obrazovanje rezultirat će boljim mogućnostima digitalnih inovacija u poslovanju. Osim toga, fokus će biti i na edukaciji radne snage kako bi se poboljšali poslovni rezultati u kontinentalnoj Hrvatskoj.

hub.in Bjelovar

hub.in Bjelovar

The vision of the DIH is to become the central regional point for stimulation, development and systematic support for innovative entrepreneurs interested in using new technologies in IT, robotics and mechatronics in their business.

The mission of the DIH is to enable and support new talents for present technological challenges and prepare them for shaping the technological future. Our top priority is to make sure our clients have a plan tailored to their specific business and individual needs that addresses their unique goals and circumstances now and in the future. We are starting to develop a much more thriving ecosystem through development of skills and knowledge for children and youth and including them into possibilities with new technologies.

The multiplier effect of hub.in Bjelovar is remarkably large and significant, and is reflected in the ongoing and intensifying of technology, analytical, design and educational services for the economy and the public sector at the end of the project. The potential for multiplying the results of the hub.in Bjelovar results is also reflected in the exchange of experience and knowledge transfer between the economic, scientific and research sectors and the public sector as well as within some of the above-mentioned sectors. The added value of the hub.in Bjelovar is manifested in the fact that the positive results of the project will potentiate the preparation and implementation of similar projects in other counties and regions and ultimately contribute to improving the competitiveness of the economy. It is expected that the activities that will be undertaken within hub.in Bjelovar will have a general positive impact and will be used as an example of best practice for other sectors and areas

  HUB u Bjelovaru - Sve