Objavljeno: 28. 08. 2019 - 09:49

Na temelju članka 20. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar d.o.o., dana 27. kolovoza 2019. godine, direktorica društva  raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OD STRANE TEHNOLOŠKOG PARKA BJELOVAR D.O.O.

Sukladno povećanim potrebama za unaprjeđenje kapaciteta i razvoja usluga Tehnološki park Bjelovar d.o.o. objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora od strane Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o..

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda dostupnih poslovnih prostora za mogućnost zakupa od strane Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.  kako slijedi:

Osnovni kriteriji:

 • Lokacija: područje grada Bjelovara
 • Površina 500 m2 – 2.000 m2
 • Namjena: uredsko poslovanje
 • Instalacije (voda, plin, struja, klima)
 • Internetska mreža
 • Razina useljivosti: odmah useljivo ili minimalni adaptacijski radovi

Dodatni kriteriji:

 • parkirališna mjesta
 • energetski certifikat

 

Ponuda treba sadržavati:

 • Ispunjen i potpisan Obrazac 1.
 • Tlocrt poslovnog prostora
 • Fotodokumentacija
 • Zemljišno-knjižni izvadak ne stariji od 30 dana

Rok za podnošenje Ponuda je do 15.09.2019. godine.

 

Ponuda se podnosi u navedenom roku poslane preporučenom pošiljkom trgovačkom društvu TEHNOLOŠKI PARK BJELOVAR d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar, u zatvorenoj omotnici sa naznakom:

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU – NE OTVARATI” – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“

 

Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju. Ponude pristigle nakon vremena za otvaranje ponuda naznačenog u javnom pozivu, ponude koje nisu u skladu s uvjetima poziva, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu) i uvjetne ponude neće se razmatrati. Tehnološki park Bjelovar d.o.o. sve do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja poziva u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup.

O rezultatima javnog poziva ponuditelji (zakupodavci) će biti obaviješteni putem internetskih stranica Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o., s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili e – maila na adrese navedene u ponudi.

 

Ur.br.: 03/1-339/19

U Bjelovaru, 27. kolovoza 2019. godine

Dokumenti za preuzimanje

Obrazac 1 (.docx)(16.23 KB)
 
  Novosti - Sve