Objavljeno: 11. 01. 2019 - 12:03

Na temelju članka 20. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću trgovačko društvo Tehnološki park Bjelovar d.o.o. raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za najam (subvencionirano korištenje) poslovnog prostora i to: dio Ureda broj 5. na 1. katu,  površine – 5,26 m2. Poslovni prostor nalazi se na prvom katu na lokaciji Trg Eugena Kvaternika 6, u Bjelovaru i daje se u zakup na vrijeme do najviše 5 godina. Poslovni prostor br. 5 ukupne je površine 10,53 m2  od toga je predmet ovog natječaja dio predmetnog poslovnog prostora ukupne površine 5,26 m2.

Dokumenti za preuzimanje

Natjecaj za subvencionirano koristenje poslovnog prostora 2019. (.doc)(40.5 KB)
Obrazac zahtjeva 2019. (.doc)(54 KB)
 
  Novosti - Sve