Inkubator

Tehnološki park djeluje kao poduzetnički inkubator koji pomaže poduzetnicima u realizaciji poslovnih inicijativa u početnim fazama rasta i razvoja. TPBJ osigurava potrebnu stručnu pomoć, omogućava korištenje uredskih kapaciteta i suradnju za realizaciju prijave na raspoložive izvore financiranja. Naglasak se stavlja na savjetodavnu i mentorsku podršku poslovnim subjektima te osiguravanje mogućnosti umrežavanja

  Usluge - Sve